Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Trung tâm Thực hành, Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện
04/10/2022 08:13
300 lượt xem

 

1. Vị trí pháp lý

Trung tâm Thực hành, Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái, có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch theo Quyết định 1435/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

2. Tên giao dịch và trụ sở làm việc của Trung tâm

Tên giao dịch: Trung tâm Thực hành, Bồi dưỡng và Tổ chức sự kiện.

- Tên tiếng Anh của Trung tâm: Center for Event Operational Practice, Training and Organization.

- Tên viết tắt: Cepto Center.

Trụ sở làm việc: Đặt tại Trường Cao đẳng Yên Bái; Địa chỉ: Tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên bái, tỉnh Yên Bái.

3. Về tổ chức bộ máy, nhân sự:

Trung tâm có Ban Giám đốc (gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc) và 03 tổ chuyên môn (Tổ sự kiện; Tổ khảo  sát, xây dựng, thực hiện chương trình bồi dưỡng; Tổ truyền thông).

Biên chế: Trung tâm được bố trí tối đa 15 người phù hợp với vị trí việc làm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của đơn vị.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn

Trung tâm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo các nghị quyết của Hội đồng Trường và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Yên Bái và có các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau:

1. Nhiệm vụ thực hành, thực tập:

Trung tâm hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng để lập kế hoạch đưa HSSV xuống thực hành thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp nằm trong chương trình đào tạo để tăng khả năng tiếp cận thực tiễn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

 2. Nhiệm vụ bồi dưỡng:

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đào tạo thường xuyên (bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp; tham mưu thực hiện các chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng).

- Xây dựng kế hoạch, kết nối với các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về năng khiếu nghệ thuật, du lịch, dịch vụ, ... cho các đối tượng ở nhiều lứa tuổi theo nhu cầu xã hội, trong đó:

+ Bồi dưỡng các hạt nhân văn hóa, văn nghệ cơ sở; các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu xã hội (bồi dưỡng năng khiếu hè cho học sinh) và tổ chức các loại hình hoạt động khác...

+ Lĩnh vực du lịch: Hướng dẫn du lịch, lễ tân, quản trị khách sạn, nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống...

- Tham gia thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kỹ năng nghề nghiệp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dưới 03 tháng.

3. Nhiệm vụ tổ chức sự kiện:

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị thuộc Trường hoặc các đơn vị, cá nhân ngoài nhà trường để tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhà trường hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao và tổ chức sự kiện đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, xã hội.

- Tham mưu với Ban Giám Hiệu nhà trường có cơ chế phù hợp nhằm huy động tối đa nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa- nghệ thuật, đoàn viên thanh niên và HSSV có năng khiếu trong toàn Trường để hình thành đội ngũ nòng cốt, thường xuyên luyện tập, bồi dưỡng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu về biểu diễn nghệ thuật trong điều kiện cụ thể của nhà trường.

- Thực hiện sản xuất, kinh doanh các dịch vụ văn hóa, nghệ thuật du lịch và tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ truyền thông:

- Chủ trì tham mưu, xây dựng và quản trị trang thông tin điện tử (website), trang Fanpag của nhà trường.

- Tổ chức linh hoạt để quảng bá hình ảnh nhà trường thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động khác của nhà trường.

         5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công, điều động của Hiệu trưởng và theo quy định của pháp luật.

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA TRUNG TÂM

TT

Họ và tên

Chức danh

1

Bùi Quốc Huy

Phó Giám đốc phụ trách

2

Lại Thị Hồng Điệp

Phó Giám đốc

3

Đinh Phú Bình

Biên đạo múa - Tổ trưởng tổ Sự kiện

4

Đinh Ngọc Huy

Giảng viên

5

Vũ Anh Đức

Tổ trưởng tổ Truyền thông

6

Hứa Hồng Đường

Giảng viên

7

Nguyễn Quốc Hưng

Giảng viên

8

Trần Thị Thúy Ngần

Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Chuyên viên