Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Sứ mạng - Tầm nhìn
Sứ mạng và tầm nhìn đến 2030 của trường

Sứ mạng: Trường Cao đẳng Yên Bái có sứ mạng đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực lân cận với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo linh hoạt, đáp ứng nhu cầu người học, phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Yên Bái là trường đa ngành, đa cấp độ, hoạt động theo hướng “mở”, gắn với thị trường lao động, phục vụ nhu cầu học tập thường xuyên và suốt đời của nhân dân. Phấn đầu đến năm 2030 trở thành trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của khu vực Tây Bắc, trọng tâm là các ngành giáo dục, nghệ thuật, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, xã hội.