Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Khoa Ngoại ngữ - Tin học
04/10/2022 08:13
331 lượt xem

1. Khoa Ngoại ngữ- Tin học: là đơn vị đào tạo trực thuộc trường Cao đẳng Yên Bái, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của nhà trường.

2. Chức năng

Khoa Ngoại ngữ - Tin học có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài trường; tham mưu về công tác hợp tác quốc tế.

3. Nhiệm vụ

a. Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập các ngành, nghề về ngoại ngữ, tin học theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo; tham gia tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, và đào tạo thường xuyên theo quy định.

b. Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học.

c. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học. Biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học theo quy định.

d. Cung cấp thông tin về các khóa đào tạo ngoại ngữ, tin học cho người học, cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động của nhà trường và các đối tượng có nhu cầu.

e) Phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo ngoại ngữ: Câu lạc bộ, các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn khác.

g) Phối hợp với nhà trường thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, phục vụ cho nguồn xuất khẩu lao động.

h) Phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.

i) Quản lý tài sản của khoa theo quy định hiện hành.

m) Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức, học sinh sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

l) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định hiện hành;

n) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác có khi được hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Khánh Hoà

Trưởng khoa

Thạc sỹ

hoantk@ybc.edu.vn

2

Phạm Quang Hưng

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

hungpq@ybc.edu.vn

3

Vương Thị Thu Hoà

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

hoavtt@ybc.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Vân

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

vannth@ybc.edu.vn

5

Nguyễn Diệu Thuý

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

thuynd@ybc.edu.vn

6

Nguyễn Thanh Huyền

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

 

7

Đặng Thị Loan

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

 

8

Hoàng Thị Quỳnh

Giảng viên Tiếng Anh

Thạc sỹ

 

9

Nguyễn Nam Phương

Giảng viên Tin học

Thạc sỹ

phuongnp@ybc.edu.vn

10

Nguyễn Thuỳ Linh

Giảng viên Tin học

Thạc sỹ

 

11

Hoàng Hà Đức

Giảng viên Tin học

Thạc sỹ

duchh@ybc.edu.vn

12

Lưu Thị Thanh Hà

Giảng viên Tin học

Thạc sỹ

hatt@ymc.edu.vn