Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Khoa Y - Dược
04/10/2022 08:14
284 lượt xem

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Y - Dược được thành lập từ tháng 7/2022 trên cơ sở sáp nhập các khoa Y học lâm sàng, Điều dưỡng, Dược - Y học cổ truyền và Y tế công cộng của Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái trước đây. Hiện nay khoa có 17 cán bộ, giảng viên trong đó có 01 trưởng khoa, 01 phó trưởng khoa và 15 giảng viên. Tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 88% đáp ứng yêu cầu về nhân lực tham gia giảng dạy các chuyên ngành trình độ cao đẳng, trung cấp: Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược,...

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Khoa Y Dược là đơn vị quản lý và đào tạo các học sinh, sinh viên có trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp chuyên ngành chăm sóc sức khỏe.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

2.2. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

2.4. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, đề xuất bảo trì thiết bị dạy học, thực hành và thực nghiệm khoa học;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

2.6. Quản lý, hướng dẫn thực hành, đi lâm sàng tại các cơ sở y tế trong tỉnh (Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Y Học cổ truyền, TTYT thành phố, Bệnh viện Tâm thần). Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động lâm sàng, thực hành khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

2.7. Tham gia các công tác đoàn thể, các hội và công tác khác.

III. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

BSCKI. Đặng Thị Hồng Nhung

Trưởng khoa

2

ThS, BS. Nguyễn Quang Huy

Phó Trưởng khoa

3

Ths. ĐD Đặng Thu Thủy

Giáo vụ khoa - Giảng viên.

4

ĐDCKI Bùi Thị Thu Nga

Tổ trưởng công đoàn khoa - Giảng viên

5

ĐDCKI Tống Thị Mừng

Giảng viên

6

BSCKI Đinh Thị Thu Hằng

Giảng viên

7

DSĐH. Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

8

BSCKI Phạm Thị Thuý Hậu

Giảng viên

9

DSĐH. Phùng Thanh Trung

Giảng viên

10

ThS Dược. Bùi Thị Cẩm Nhung

Giảng viên

11

CKI YTCC. Võ Thị Thúy Hằng

Giảng viên

12

BSCKI  Lê Thị Thu

Giảng viên

13

ThS. ĐD Phan Lệ Hằng

Giảng viên

14

CKIĐD. Lưu Thị Kim Cúc

Giảng viên

15

ThS. ĐD Vũ Thị Hương Nhài

Giảng viên

16

ThS. ĐD Nguyễn Bích Hằng

Giảng viên

17

CNĐD. Nguyễn Thị Thúy

Giảng viên