Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Khoa Nghệ thuật
04/10/2022 08:13
200 lượt xem

1. Chức năng

1. Về đào tạo: Phụ trách đào tạo khối ngành Nghệ thuật (Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật) cho các hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên trong nhà trường; phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, liên kết đào tạo liên quan nghệ thuật.

2. Về bồi dưỡng: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khối nghệ thuật (Âm nhạc, múa, mỹ thuật) bồi dưỡng hạt nhân văn hóa, văn nghệ cơ sở; tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn theo kế hoạch của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Tổ chức, phân công nhiệm vụ và thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Tuyển sinh và giảng dạy các môn học thuộc khối nghệ thuật (Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật) theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường.

3. Nghiên cứu đề xuất những vấn đề chuyên môn như: công tác phát triển chuyên ngành, mục tiêu đào tạo, xây dựng nội dung, chương trình các môn học, đổi mới phương pháp dạy và học, cải tiến nghiệp vụ sư phạm, phát triển công nghệ; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học

4. Xây dựng kế hoạch và triển khai cho giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, biên sọan chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; ứng dụng công nghệ, vào các hoạt động thực hành sư phạm, thực hành biểu diễn nghệ thuật, du lịch và hoạt động dịch vụ khác bảo đảm phù hợp năng lực của chuyên môn; Triển khai và quản lý việc giảng dạy, học tập trong khoa đúng nội dung quy định và đảm bảo tiến độ chương trình, kế họach của năm học.

5. Phối hợp với Trung tâm thực hành, Bổi dưỡng và Tổ chức sự kiện của nhà trường tham gia các hoạt động hội diễn, thực tế sáng tác, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật, thiết kế, triển lãm mỹ thuật theo sự chỉ đạo của nhà trường.

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị dạy học được nhà trường giao.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Khoa Nghệ thuật

3. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng Khoa: 01 Đ/c

- Phó Trưởng khoa: 02 Đ/c

- Giáo vụ khoa: 01

- Các khối chuyên ngành (Âm nhạc; Mỹ thuật; Múa)

- Biên chế viên chức: 19 người (Tính đến thời điệm hiện tại)

4. Số lượng, chất lượng đội ngũ

- Khoa Nghệ thuật hiện có tổng số 19 giảng viên; Trong đó có 11 giảng viên chuyên ngành âm nhạc, 3 giảng viên múa, 06 giảng viên mỹ thuật.

+ Đảng viên: 14

+ Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 03

+ Trung cấp chính trị: 6

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 5; Đại học 14/19

4. Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Hứa Quang Chiến

Trưởng khoa

2

Bùi Quốc Huy

Phó Trưởng khoa

3

Trần Nghị

Phó Trưởng khoa

4

Lưu Thị Thoa

Giáo vụ khoa

5

Vi Thị Thảo

Giảng viên Thanh nhạc

6

Nguyễn Văn Sô

Giảng viên nhạc cụ Organ

7

Đinh Ngọc Khánh

Giảng viên nhạc cụ Saxophone

8

Trần Huyền Trang

Giảng viên nhạc cụ Dân tộc

9

Lương Thị Hằng

Giảng viên Thanh nhạc

10

Vũ Tiến Phong

Giảng viên Thanh nhạc

11

Đỗ Thị Loan

Giảng viên Âm nhạc môn CSN

12

Đào Thị Sinh

Giảng viên Mỹ thuật

13

Nguyễn Quốc Hưng

Giảng viên Mỹ thuật

14

Đặng Trung Hiếu

Giảng viên Mỹ thuật

15

Vũ Thị Bích Hạnh

Giảng viên Mỹ thuật

16

Nguyễn Thị Thanh Nhị

Giảng viên Mỹ thuật

17

Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên Múa

18

Phạm Thị Đào

Giảng viên Múa

19

Bùi Thị Ngó (Tiên)

Giảng viên Múa