Số 09, ngõ Lê Trực, đường Trần Phú, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái 0912.345.678/ybc.edu.vn
Trường Cao đẳng Yên Bái
Yen Bai College
Hoạt động học sinh, sinh viên khác
CHUNG KẾT GALA TÌM KIẾM TÀI NĂNG HỌC SINH, SINH VIÊN YBC
Công trình VƯỜN HOA THANH NIÊN